Szukaj na tym blogu

niedziela, 6 marca 2016

8 MARCA – OD GAZETOWEGO OGŁOSZENIA DO KRAJOWEGO WYMIARU KWESTII KOBIECEJZ damską dedykacją – na 8 marca :-) – chciałam pokazać gazetowe ogłoszenie Franciszka Tadeusza Rakowicza, założyciela i redaktora „Gazety Toruńskiej”, z krótkim komentarzem. A wyszedł komentarz bardziej (i ideolo) rozbudowany…
Gazeta Toruńska, 4.07.1870.

Rakowicz w 1870 roku polecał m.in. Fanny Lewald „Czternaście listów o emancypacyi kobiet” oraz Johna Stuarta Milla „Poddaństwo kobiet” (jedna z podstawowych prac krytykujących nierówność płci) – oba dzieła we własnym przekładzie (!). Jak napisano w artykule na 60-lecie śmierci Rakowicza („Słowo Pomorskie”, 1938 r.): oba te tłumaczenia były autoryzowane. Współcześnie żadne inne środowisko polskie nie mogło się poszczycić podobnymi wydawnictwami, dotyczącymi kwestii kobiecej. Rakowicz w tym względzie WYPRZEDZIŁ Orzeszkową, Dobieszewską, Dzieduszyckiego i Świętochowskiego, których prace o emancypacji kobiet ukazały się po 1870 roku. Czy wiedzieliście o tak postępowym w Toruniu nastawieniu?
Czy wiesz, co pierwotnie oznaczał termin emancypacja? Słowo to pochodzi od łacińskiego emancipatio = czynność prawna oznaczająca uwolnienie z podległości władzy ojcowskiej.
Portret Fanny Lewald,
za: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Lewald_Fanny.JPG

Fanny Lewald
była niemiecką pisarką, o żydowskich korzeniach, zainteresowaną m.in. zagadnieniem emancypacji kobiet.

O autorce, jej twórczości i poglądach, można poczytać m.in. w książce Renaty Bednarz-Grzybek, Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego”, Lublin 2010. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
TORUNIARNIA i TORUNIARKA – jak firma i jej przedstawicielka. Tak właśnie ma być. Toruń to moja „firma”, na rzecz której pracuję od lat. Ten drugi neologizm – co do genezy analogicznie jak szafiarka. Toruniarką jestem od dawna. A zacięcie edukacyjne i przymus działania na rzecz dobra wspólnego należą do katalogu moich (licznych) wad. Jestem historykiem sztuki, zabytkoznawcą, regionalistką, muzealniczką (raczej byłam; zwolniona po ponad 26 latach pracy w Muzeum Okręgowym, zob. http://forum.pomorska.pl/mobbing-w-torunskim-muzeum-dyrektor-to-nas-nie-dotyczy-t92558/). Pracuję społecznie w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Będzie o: kulturze i sztuce Torunia, o zabytkach, rzemiośle artystycznym i wątkach obocznych. Także o mojej dzielnicy – Podgórzu. Rzeczy nowe, stare, wnioski, refleksje i pytania. Oby ciekawe... /TORUNIARKA – Katarzyna Kluczwajd/ https://www.facebook.com/katarzyna.kluczwajd Blog nie mógłby zaistnieć bez prac Andrzeja R. SKOWROŃSKIEGO – najlepszego fotografa dokumentalisty sztuki toruńskiej i w Toruniu. Andrzej ma zdjęcie każdego miejscowego zabytku i ciekawego miejsca, a jego ogromny album jest zawsze otwarty dla badaczy, tak jak On – dla przyjaciół.