Szukaj na tym blogu

niedziela, 7 grudnia 2014

LODOWE CIEKAWOSTKI – CIĄG DALSZYByło już w toruniarni o lodzie do użytku domowego (także tutaj). Powróćmy na chwilę do lodow(at)ego wątku (choć mrozów i zimy nie widać...).Ożywiony handel lodem na przełomie XIX i XX w. dotyczył w dużej mierze lodu z jezior mazurskich. W styczniu 1902 roku wielce łaskawy minister komunikacji i dróg zarządził zniżoną taryfę za przewóz lodu. W okólniku rozesłanym do zarządów kolejowych informowano, że opłata za przewóz kolejowy będzie niższa wówczas tylko, gdy „ładunek wyniesie co najmniej 200 centnarów. Ulga, wynik łagodnego powietrza, zastosowaną będzie z dniem 1 lutego. Taka taryfa wyjątkowa wydana była także w latach 1898 i 1899.”
Źródła pozyskiwania lodu były różne, od Wisły poczynając, po fosy fortecznych zabudowań. To rodziło problemy… higieniczne i bakteriologiczne.


W lutym 1902 roku prasa doniosła: „Dorocznie wydzierżawiała królewska fortyfikacya lód z fos fortecznych. I w tym roku wyznaczono termin, na który przyszło kilku licytantów. Tym jednakże odnośna władza oświadczyła, że lekarze wojskowi, zbadawszy wodę z fos fortecznych, znaleźli w wodzie, a więc i w lodzie, bakterye. Z tego powodu lodu tego używać nie wolno!”

Ta urzędowa troska miała charakter systematyczny – źródła lodu kontrolowano, aby zapobiec epidemii. Tak też było podczas epidemii cholery, kiedy to zabroniono pobierania lodu z Wisły (1902).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
TORUNIARNIA i TORUNIARKA – jak firma i jej przedstawicielka. Tak właśnie ma być. Toruń to moja „firma”, na rzecz której pracuję od lat. Ten drugi neologizm – co do genezy analogicznie jak szafiarka. Toruniarką jestem od dawna. A zacięcie edukacyjne i przymus działania na rzecz dobra wspólnego należą do katalogu moich (licznych) wad. Jestem historykiem sztuki, zabytkoznawcą, regionalistką, muzealniczką (raczej byłam; zwolniona po ponad 26 latach pracy w Muzeum Okręgowym, zob. http://forum.pomorska.pl/mobbing-w-torunskim-muzeum-dyrektor-to-nas-nie-dotyczy-t92558/). Pracuję społecznie w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Będzie o: kulturze i sztuce Torunia, o zabytkach, rzemiośle artystycznym i wątkach obocznych. Także o mojej dzielnicy – Podgórzu. Rzeczy nowe, stare, wnioski, refleksje i pytania. Oby ciekawe... /TORUNIARKA – Katarzyna Kluczwajd/ https://www.facebook.com/katarzyna.kluczwajd Blog nie mógłby zaistnieć bez prac Andrzeja R. SKOWROŃSKIEGO – najlepszego fotografa dokumentalisty sztuki toruńskiej i w Toruniu. Andrzej ma zdjęcie każdego miejscowego zabytku i ciekawego miejsca, a jego ogromny album jest zawsze otwarty dla badaczy, tak jak On – dla przyjaciół.