Szukaj na tym blogu

środa, 29 kwietnia 2015

DROBNE KADRY DODANE (6)

Richard PAUL (Leksykon fotografów; Zakrzewski, cz. 1, s. 168)
- 1864 otwarcie zakładu, Rynek Nowomiejski 257, w domu Schwartza, niedaleko apteki Pod Lwem  
-  1867 – zakład przejął Bernhard STABEROW

Thorner Wochenblatt, 14.03.1864.


H. PIERENZ
- 1878 – Weissestr. 67, u Louisa Lewina (prowadził łaźnię, Weisestr. 67/68); wcześniej miał renomowane atelier w Berlinie 


Ludwig RIEDEL, król. fotograf nadworny z Królewca, malarz (Leksykon fotografów)
-  Leksykon fotografów podaje daty jego działalności: 1866-1872
- 1873 otworzył zakład („komandytę mego królewieckiego artystyczno-fotograficznego zakładu”) przy ul. Mostowej 58; wcześniej przez jakiś czas stacjonował i świadczył usługi w Brodnicy
- 1874 – Brückenstr. 38 – Riedel przyjmuje zamówienia na swoje prace za pośrednictwem atelier A. WACHSA
   1877 – firmę Riedla reprezentował WACHS (zob. niżej: WACHS)

Thorner Ostdeutsche Zeitung, 3.12.1874.


Eduard SAX
- 1877 – otwarcie zakładu, Weisestr. 67 (ob. ul. Bielańska), naprzeciwko koszar artylerii (Artilerie-Kaserne)

Thorner Ostdeutsche Zeitung, 11.11.1877.

  
C. S. SCHLENKE (Zakrzewski, cz. 1, s. 167, 169-170 – dawny pracownik Juliusa LIEBIGA, o którym także tutaj)
- 1866 – Photographisches Institut, Grosse Gerberstr. 277, m.in. reprodukcje z dagerotypów i rycin  


Julius SCHNEIDER(Leksykon fotografów - ale czy to ten sam Schneider?; Zakrzewski, cz. 1, s. 168 – lokal po LIEBIGU; Zakrzewski, cz. 2, s. 75-76)
- 1864 – otwarcie zakładu, Brückenstr. 38
- od 1864 roku spółka z malarzem Theodorem Napoleonem Jacobim (zob. Toruński Słownik Biograficzny, t. 6, red. Krzysztof Mikulski, s. 61-63, Adam Kucharski, s. 62; hasło dot. Plengortha)

Thorner Wochenblatt, 28.04.1864.


Guido SCHUBERT
(Leksykon fotografów) 
- Leksykon fotografów podaje daty jego aktywności: 1893, 1912
- 1909 – Badestr. 28, specjalność: zdjęcia dzieci, domowe; portrety olejne z gwarancją fotograficznej dokładności
- 1912, 1919 – Badestr. 28 

Thorner Presse, 13.11.1909.


Herman / Herrman SPYCHALSKI
- O tym fotografie, aktywnym także w okresie dwudziestolecia międzywojennego i czasach okupacji, sporo wiadomo. Tu ciekawe ogłoszenia - z 1922 roku, z pomieszanym niemieckim (gotykiem) i polskim...

Thorner Zeitung, 6.10.1922.
Thorner Zeitung, 24.11.1921.
Thorner Zeitung, 27.10.1922.


 - 1921, 1922 – Breitestr. 2, wejście od Bachestr.; wcześniej zakład Carla BONATHA (o którym także tutaj i o jego kinematograficznym epizodzie); oferuje portrety, zdjęcia grupowe, kartki pocztowe, specjalność – zdjęcia dzieci
- W 1922 roku w "Słowie Pomorskim" pisano:
  Sprawa otwarcia zakładów fotograficznych. Już od roku istnieje rozporządzenie władzy wojewódzkiej, która wzbrania otwarcia składów i zakładów fotograficznych w niedziele i dni świąteczne. Jak nam donoszą z kół fachowców, a także publiczności, do wspomnianego rozporządzenia stosują się wszyscy tutejsi fotografowie z wyjątkiem pewnej niemieckiej firmy o polskiem nazwisku. Upartego Niemiaszka, który w dodatku do polskiej klienteli przemawia tylko po niemiecku, władze powinny nauczyć, że w Polsce nie można kpić z rozporządzeń władz polskich. 

   W sprawie otwarcia zakładów fotograficznych. Nawiązując do notatki, jaka ukazała się pod powyższym tytułem w Kronice naszego pisma, by zadość uczynić zasadom prawdy po zasięgnięciu informcyj zaznaczamy, że właściciel zakładu fotograficznego p. H. Spychalski jest Polakiem, katolikiem, urodzonym w Nowym Tomyślu, gdzie jego rodzina wspólnie z 8-ma innemi, mimo prześladowań miejscowej hakaty, pozostała polską do chwili zrzucenia jarzma pruskiego. Że język polski sprawia wymienionemu jeszcze pewne trudności, szczególnie w obejściu z klientelą, jest tylko następstwem spędzenia długich lat w mieście, którego ludność, z wyjątkiem powyżej wymienionych rodzin, składała się za czasów pruskich tylko z Niemców. Uważamy zatem, że dyskusja na temat powyższy zostanie przez wyjaśnienie nasze zakończona, przyczem zaznaczamy, iż w interesie publicznym należałoby życzyć sobie jak najściślejszej bezstronności w informowaniu dzienników, ażeby uniknięto częstokroć bardzo przykrych nieporozumień. 

- 1923 SPYCHALSKI organizuje kurs dla amatorów fotografii
- 1925 otworzył filię na Podgórzu
  "Od dziś jest moja filia zakładu fotograficznego w Podgórzu dziennie otwarta. Zdjęcia portretowe, grupy, pocztówki i.t.p. Powiększenia! Zdjęcia od komunji św. wykonuję po cenach znacznie zniżonych. Fotograf H. Spychalski, Toruń, ul. Szeroka 2."
- 1925 został wybrany na mistrza cechu fotografów na obwód pomorski


Bernhard STABEROW
- 1865 – Schlossstr. 295; nie tylko fotografie, ale też kopie z malarstwa olejnego i miedziorytów
-  przejął zakład Richarda PAULA

Thorner Wochenblatt, 9.10.1866.


 Alex SUJKOWSKI
- 1919 Kasernestr. 43 


F. TAUBERT & ZACHRAU
- 1872 – Brückenstr. 38 


Hugo VOGEL
- 1898 – przejął zakład wdowy KOBIELSKIEJ, ul. Murna 22; „pod firmą Kobielskiej zakład fotograficzny, właściciel Hugo Vogel, prowadzić będę” 


A. WACHS / A. i W. WACHS (Leksykon fotografówZakrzewski, cz. 2, s. 73 – d. L. RIEDEL, częste zmiany siedziby)
- 1874 – Brückenstr. 38 – L. RIEDEL, nadworny fotograf Cesarza Niemiec, przyjmował zamówienia za pośrednictwem A. WACHSA (uwaga: Zakrzewski pisze, że A. Wachs pracował w Toruniu od 1875 roku, zob. Zakrzewski, cz. 2, s. 73)
- 1876, 1877 – A. WACHS wciąż reprezentował zakład L. Riedel – Königliche Hof-Photograph, Breitestr. 38

- 1878 – Breitestr. 38, specjalność to kopiowanie i powiększenia
- 1884 – Brückenstr. 38, od 1 kwietnia – an der Maurer 463, dawniej L. RIEDEL
- 1885, 1886 – specjalnie polecał portrety retuszowane olejno wyglądają zupełnie jak obrazy olejne! (relacje: malarstwo - fotografia m.in. tutaj); ceny zależnie od formatu: 75-9 mk.
- 1887 – An der Maurer 463, oferuje m.in. Moment-Photographie
- 1890 – Maurerstr. 463, poleca wykonanie portretów – każdego formatu, przy każdej pogodzie, specjalność to portrety naturalnej wielkości „in Kreideausführung” według każdej fotografii, także zdjęcia wieczorne – z lampą błyskową
- 1894 – Schulstr. 7, fotografie wszelkiego rodzaju, m.in. portrety „in Kreidezeichnung”; osobom przyjezdnym zwracamy koszta dojazdu do dworca miejskiego (!)
- 1895 – Schulstr. 7, specjalność to kopiowanie i powiększenia nawet według uszkodzonych oryginałów
- 1897 – A. i W. Wachs (istotny drugi inicjał!), Atelier für Photographie und Malerei; specjalność to wielkie portrety, w technikach: olej, pastel, akwarela, tusz, kredka; A. Wachs to fotograf, zaś W. Wachs – malarz akademicki (tj. z wykształceniem akademickim) 

Thorner Ostdeutsche Zeitung, 2.04.1878.
Thorner Presse, 5.01.1894.

Thorner Presse, 25.11.1897.Ernst WOCHLERT
- 1919 – Melienstr. 78 


Georg F. WOLFGANG (Leksykon fotografów)
- 1912 – Brombergerstr. 8  
- 1919 – Gerechtestr. 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
TORUNIARNIA i TORUNIARKA – jak firma i jej przedstawicielka. Tak właśnie ma być. Toruń to moja „firma”, na rzecz której pracuję od lat. Ten drugi neologizm – co do genezy analogicznie jak szafiarka. Toruniarką jestem od dawna. A zacięcie edukacyjne i przymus działania na rzecz dobra wspólnego należą do katalogu moich (licznych) wad. Jestem historykiem sztuki, zabytkoznawcą, regionalistką, muzealniczką (raczej byłam; zwolniona po ponad 26 latach pracy w Muzeum Okręgowym, zob. http://forum.pomorska.pl/mobbing-w-torunskim-muzeum-dyrektor-to-nas-nie-dotyczy-t92558/). Pracuję społecznie w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Będzie o: kulturze i sztuce Torunia, o zabytkach, rzemiośle artystycznym i wątkach obocznych. Także o mojej dzielnicy – Podgórzu. Rzeczy nowe, stare, wnioski, refleksje i pytania. Oby ciekawe... /TORUNIARKA – Katarzyna Kluczwajd/ https://www.facebook.com/katarzyna.kluczwajd Blog nie mógłby zaistnieć bez prac Andrzeja R. SKOWROŃSKIEGO – najlepszego fotografa dokumentalisty sztuki toruńskiej i w Toruniu. Andrzej ma zdjęcie każdego miejscowego zabytku i ciekawego miejsca, a jego ogromny album jest zawsze otwarty dla badaczy, tak jak On – dla przyjaciół.