Szukaj na tym blogu

wtorek, 10 stycznia 2017

KSIĄŻKOWO-WYSTAWOWO - 8 (TORUŃ, KTÓREGO NIE MA)W nawiązaniu do wątku KSIĄŻKOWO, zachęcającego do lektury przygotowywanej przeze mnie książki „Toruń, którego nie ma” (co nieco opóźnionej...), kilka słów – i zdjęć – dotyczących życia książek w dawnym Toruniu.

Przy okazji fragmenciki historii Książnicy Kopernikańskiej, powołanej do życia w 1923 roku, w 450. rocznicę urodzin swego patrona. Pierwotnie Książnica Miejska im. Kopernika, dziś Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska; pierwotnie z siedzibą w gmachu Towarzystwa Naukowego przy ul. Wysokiej 16, dziś – w nowo wzniesionym na ten cel gmachu przy ul. Słowackiego 8.

Czytelnia czasopism, lata 20. XX w.
Fotografie ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej.

Tradycja
tej biblioteki sięga przełomu XV i XVI w. Zbiory Książnicy Miejskiej objęły kilka cennych księgozbiorów: Rady Miejskiej, Gimnazjum Akademickiego (wówczas Państwowego Gimnazjum Męskiego), Towarzystwa Naukowego oraz Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst. Była to wówczas pierwsza na Pomorzu polska biblioteka naukowa. W czasach PRL-u, na mocy specjalnego przywileju Ministra Kultury i Sztuki, biblioteka zachowała pierwotną nazwę (1954).

Wystawa ku czci wielkiego Mikołaja,
urządzona przez Książnicę
w Muzeum Miejskim, 1925 r.
 

Dziś Książnica szczyci się NAJwiększym w Polsce zbiorem publikacji dotyczących Pomorza i dawnych Prus Królewskich – to jedna z NAJwiększych i unikatowych kolekcji odnośnie do Torunia i Regionu, a zarazem nienaruszona przez II wojnę światową. Obecnie to NAJwiększa ogólnodostępna biblioteka w naszym regionie. Księgozbiór liczy około 750 tysięcy woluminów, w tym wiele cennych rzadkich druków, inkunabułów (tj. druki sprzed 1500 roku, formą przypominające rękopis), rękopisów etc. z kilku stuleci.


Wystawa czasopism słowiańskich urządzona przez Towarzystwo Polsko-Czeskie
w Muzeum Miejskim, 1934 r.
Wystawa książki po wyzwoleniu spod jarzma hitlerowskiego,
w Książnicy Miejskiej, 1 V 1945.


Pierwsza książka drukowana ukazała się w Toruniu w roku 1569, a do końca XVI w. powstało ich ponad 100 (głównie dysydenckich). Warto wspomnieć, że w tym czasie burmistrz Heinrich Stroband (1548-1609), humanista i mecenas kultury,  był twórcą i właścicielem NAJznakomitszej w Toruniu prywatnej biblioteki o profilu humanistyczno-prawniczym, która weszła w skład księgozbioru Gimnazjum Akademickiego. 
Książnica Kopernikańska część zasobów udostępnia w zdigitalizowanym zbiorze Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej – polecam!

Czytelnia główna Książnicy,
niżej czytelnia dziecięca nr 1,
pocz. lat 60. XX w.
 

Z Książnicą związane jest Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela (od 1926), a z nim Zygfryd Gardzielewski (1914-2001), który zaprojektował specjalny krój czcionki nazywaną antykwą, o tradycji sięgającej XV w., w jego odmianie – antykwą toruńską (1960). To trzecia antykwa w historii polskiego drukarstwa (wcześniej: 1929, 1933).
Pismo to stosowano głównie do składania akcydensów i poezji.
Antykwa toruńska ma elektroniczną wersję, utworzoną w latach 90. XX w. przez Adama Twardocha i Janusza M. Nowackiego.

W ramach zachęty do lektury książki

przygotowywanej (na koniec 2016 roku)

pt. TORUŃ, KTÓREGO NIE MA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

O mnie

Moje zdjęcie
TORUNIARNIA i TORUNIARKA – jak firma i jej przedstawicielka. Tak właśnie ma być. Toruń to moja „firma”, na rzecz której pracuję od lat. Ten drugi neologizm – co do genezy analogicznie jak szafiarka. Toruniarką jestem od dawna. A zacięcie edukacyjne i przymus działania na rzecz dobra wspólnego należą do katalogu moich (licznych) wad. Jestem historykiem sztuki, zabytkoznawcą, regionalistką, muzealniczką (raczej byłam; zwolniona po ponad 26 latach pracy w Muzeum Okręgowym, zob. http://forum.pomorska.pl/mobbing-w-torunskim-muzeum-dyrektor-to-nas-nie-dotyczy-t92558/). Pracuję społecznie w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Będzie o: kulturze i sztuce Torunia, o zabytkach, rzemiośle artystycznym i wątkach obocznych. Także o mojej dzielnicy – Podgórzu. Rzeczy nowe, stare, wnioski, refleksje i pytania. Oby ciekawe... /TORUNIARKA – Katarzyna Kluczwajd/ https://www.facebook.com/katarzyna.kluczwajd Blog nie mógłby zaistnieć bez prac Andrzeja R. SKOWROŃSKIEGO – najlepszego fotografa dokumentalisty sztuki toruńskiej i w Toruniu. Andrzej ma zdjęcie każdego miejscowego zabytku i ciekawego miejsca, a jego ogromny album jest zawsze otwarty dla badaczy, tak jak On – dla przyjaciół.